SERVO ANALOGICO FP S3305 8,5 KG 0,19S

SERVO ANALOGICO FP S3305 8,5 KG 0,19S