SERVO ANALOGICO FP S3010 6,5 KG 0,16S

SERVO ANALOGICO FP S3010 6,5 KG 0,16S