KYOIF346-01V Kyosho Casse Ammortizzatori 61mm Big Bore (2)

KYOIF346-01V Kyosho Casse Ammortizzatori 61mm Big Bore (2)