KYOIF349-01V Kyosho Casse Ammortizzatori 47mm Big Bore (2)

KYOIF349-01V Kyosho Casse Ammortizzatori 47mm Big Bore (2)